Ett pilotprojekt är igång – gemensam introduktionsutbildning för nyanställda!

Blir det lyckat kan det bli en av Rörlighet i statens fasta aktiviteter. Nu är pilotprojektet igång!

Den 20 februari var det första tillfället då en gemensam introduktionsutbildning för nyanställda gick av stapeln. Det är fem myndigheter som genom ett pilotprojekt planerat för och ska genomföra utbildningen vid fem tillfällen under 2019. Därefter kommer en utvärdering att göras och programgruppen och styrelsen får ta ställning till om introduktionsutbildning för nyanställda ska vara en del av RiS fortsatta arbete.

De myndigheter som deltar i pilotprojektet är Elsäkerhetsverket, Formas, Konkurrensverket Naturvårdsverket samt Myndigheten för press, radio och TV.

Arbetsgruppen (en person från respektive myndighet) har tagit fram ramarna för utbildningen och sedan har de som ska hålla i utbildningen lagt upp ett program. De som ska hålla i utbildningen är bl a jurister och registratorer från deltagande myndigheter. Utbildningen riktar sig i första hand till de som är nya i statsförvaltningen.  

Planerat program för utbildningen:

Mer information kommer under året, när vi har genomfört några av de planerade utbildningarna.