Dags att anmäla sig till Jubileumsföreläsning #2: Att leda sig själv och andra utan att vara chef

Den 20 oktober kl 09.00-10.00 träffar vi Jason Martin från Linköpings universitet som talar om ledarskap som utövas av ledare som inte är formella chefer.

Utifrån genomförda forsknings- och utbildningsinsatser kommer Jason beskriva vad som kännetecknar detta ledarskap samt vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att ledarskapet ska bli framgångsrikt. I föreläsningen kopplar Jason an till medarbetarskap och självledarskap ur både ett individuellt perspektiv och ett teamperspektiv.  

Moderator är Ingela Hiltula, styrelseordförande för Rörlighet i staten.

Det finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Föreläsningen spelas även in och är möjlig att se i efterhand.

Föreläsningen är gratis, digital och cirka 1 timme.

Anmälan till: Rörlighet i staten 10 år - gratisföreläsningar: 2. Föreläsning 20 oktober (trippus.se)

Vid frågor, vänligen kontakta 

Pär Jenestam, Energimyndigheten

Daniel Nordqvist, Svenska ESF-rådet

Jubileum

I år är det tio år sedan initiativet Rörlighet i staten blev verklighet. Det firar vi genom att bjuda in till en serie med tre jubileumsföreläsningar om lärande kopplat till hälsa och välbefinnande, ledarskap och beslutsfattande. Föreläsningarna hålls av föreläsare från Linköpings universitet och är öppna för alla medarbetare på myndigheter inom Rörlighet i staten.

Läs mer om Rörlighet i staten

Läs mer om hela föreläsningsserien