Därför gick Karolinska institutet med i samarbetet

Tre frågor till Peter Gustavsson, enhetschef på HR-avdelningen, Universitetsförvaltningen vid Karolinska institutet som är nya i samarbetet från 1 januari 2019.

Hur fick ni kännedom om samarbetet?

- En person som tidigare varit engagerad i att arbeta med Rörlighet i staten på en annan myndighet sökte jobb på KI. Då blev jag inspirerad och gick in på hemsidan för att söka mer information.

Vad fick er att besluta er för att vara med?

- Möjligheterna till samarbete med andra myndigheter och få ta del av deras erfarenheter av ledarutbildningar m.m. Den del av KI som vi särskilt ser att det här samarbetet kan ge mycket är den tekniska och administrativa personalen som vi inte arbetat så mycket med tidigare. Fokus har legat på vår kärnverksamhet (forskare, lärare).

Vad ser ni för vinster med att vara en del av samarbetet?

- Det är just samarbetet med andra myndigheter och möjligheterna att få ta del av andras erfarenheter. Nätverka och få inspiration och idéer att testa nya koncept.

 

Peter Gustavsson, enhetschef HR-avdelningen, KI