Anmälan till mentorskapsprogrammet för chefer är öppen

I januari 2024 startar ett gemensamt mentorskapsprogram för ledare inom ramen för Rörlighet i staten. Nu har du möjlighet att anmäla dig som adept eller mentor.

Mentor och adept träffas regelbundet under en tidsperiod på ca 12 månader för dialog och reflektion inom området ledarskap. Adepten är styrande när det gäller samtalets innehåll, medan mentorn stöder och följer, leder och råder.

Under tidsperioden ges också tillfälle att träffa och reflektera tillsammans med andra mentorer och adepter i programmet, vid gemensam uppstart och ett par gemensamma inspirationsföreläsningar med ledarskapstema.

Tidsperiod

Programmet sträcker sig från januari 2024 till november 2024. Deltagare bör kunna avsätta ca 40 timmar under perioden.

Ansök som adept eller mentor

Nu är det dags för dig som vill vara med som adept eller mentor att anmäla intresse för deltagande i programmet. För att delta som adept är du ny som chef (upp till 2 års erfarenhet) eller chef med ett uttalat behov av att utveckla ditt ledarskap. Du kan också vara en medarbetare som har en ledarroll utan att ha ett personalansvar.

Läs mer här om att delta som mentor.

Skicka din intresseanmälan till kontaktpersonen på din myndighet. Här hittar du kontaktpersoner på de olika myndigheterna. Använd bifogad anmälningsblankett samt bifoga CV.

Upp till två adepter per myndighet kommer att erbjudas plats i programmet. Urvalet sker utifrån motivering i ansökan samt efter matchning mellan mentor/adept.

Välkommen in med din intresseanmälan!

Läs mer om programmet här

Vid frågor rörande programmet kontakta 

petter.svensson@prv.se

carolina.tollen@ei.se

klara.wallteng@elsakerhetsverket.se

eva.sparreljung@statskontoret.se