Anmälan till kursen Leda utan att vara chef är öppen

I januari 2024 startar återigen utbildningen ”Leda utan att vara chef” inom ramen för Rörlighet i staten. Nu kan du intresseanmäla dig.

Målgruppen är medarbetare som leder andra utan att ha formellt chefsansvar och är i behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

Utbildningen syftar till att stärka förmågan att möta och hantera de situationer man kan ställas inför som ledare utan formellt personalansvar.

Såväl teoretisk kunskap som kan omsättas praktiskt i det dagliga ledarskapet, konkreta verktyg och insikter i ledarrollen, som utgör grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap. Under utbildningen jobbar vi även med vad det innebär att verka inom staten, vad är en god förvaltningskultur, vad innebär den statliga värdegrunden och hur kan jag utveckla min etiska kompass?
Det kommer även att ge ett ökat nätverk med kollegor på andra myndigheter som deltar i utbildningen.

Utbildningens upplägg och datum

Respektive utbildning tar in max 21 deltagare, och pågår under 5 heldagar och två halvdagar varav en halvdag är med Statskontoret samt ett kortare uppstartsmöte under perioden januari 2024-maj 2024.

Det är fem utbildningsomgångar som startar i vår med en gemensam första dag med Statskontoret.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att delta så stäm av med din chef som i sin tur anmäler dig på intresselistan genom kontakt med myndighetens representant i programgruppen. 

Vid frågor rörande utbildningen kontakta Nina Hird nina.hird@forte.se.

Läs mer om utbildningen och rörlighet i staten på: https://rorlighetistaten.se/program-foer-din-utveckling/leda-utan-att-vara-chef/