Anmälan öppen för Leda utan att vara chef!

Nu har inbjudan till utbildningen ”Leda utan att vara chef” skickats ut till samtliga deltagande myndigheter inom Rörlighet i staten. Det är fyra digitala program som startar i februari 2022 och pågår till maj 2022.

Leda utan att vara chef vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll. Ett nytt inslag i utbildningen är ett pass med skådespelare där deltagarna kommer att få träna på att hantera olika situationer.

Beroende på läget med rådande pandemi kommer eventuellt två av passens sex dagar genomföras vid fysisk träff, i övrigt digitalt. Utbildningsleverantör Sandahl Partners har ett upplägg för hybridutbildningar, vilket är positivt för deltagare som inte vill/kan resa till Stockholm för fysiska möten.

Om du är intresserad av att delta, prata med din närmaste chef alternativt HR-funktion på din myndighet.

 

Läs mer om utbildningen här!