580 personer deltog 2018!

2018 deltog 580 personer i aktiviteter inom Rörlighet i staten. 60 personer provade att arbeta på en annan myndighet. Statistiken visar att allt fler tar del av möjligheterna till kompetensutveckling och karriärvägar. Sedan starten 2013 har 1183 personer tagit chansen.

2018 var 521 personer aktiva i professionella nätverk, deltog i utbildningsprogram eller olika spännande seminarier och mingel. 60 personer rörde sig mellan organisationer i samarbetet. Det är 10 fler än 2017 och drygt 20 fler än 2016. En tredjedel av de som 2018 provade en annan myndighet gjorde det genom att vara utlånad.

Sedan starten 2013 har sammantaget 1183 personer deltagit i aktiviteter.

Höga betyg vid utvärderingar
Alla aktiviteter utvärderas, och får höga betyg. 96 procent av de 120 personer som 2018 deltog i programmet Leda utan att vara chef uppgav till exempel att de skulle rekommendera det till andra. Alla som var med i mentorskapsprogrammet för ledare upplevde att det var av bra eller mycket bra kvalitet. 

Nu är det nytt år med nya möjligheter!
På de här sidorna hittar du information om de nätverk, utbildningar m.m. som är aktuella. Om du är intresserad av att arbeta på en annan myndighet under en kortare eller längre period kan du prata med kontaktpersonen för Rörlighet i staten på din personalavdelning. Det finns också information under Aktuella uppdrag.