550 personer deltog i aktiviteter 2019

Totalt 550 medarbetare vid de myndigheter som samarbetar kring Rörlighet i staten tog 2019 chansen att vara med i ett nätverk, gå en utbildning, prova på mentorskap eller under en tid vara utlånad till en annan myndighet.

Drygt 170 personer gick programmet Leda utan att vara chef fördelade på fem grupper, tre på våren och fyra på hösten. Intresset är stort. När utbildningen startade 2017 var det knappt 50 personer som deltog. Sedan dess har vi successivt fått öka antalet grupper.

Det finns 20 nätverk för dig som vill träffa kollegor på andra myndigheter, bli inspirerad och utbyta erfarenheter i gemensamma frågor. Under 2019 startade fem nya nätverk, bland annat för de som arbetar med projektkontor eller vill diskutera aktivitetsbaserat arbetssätt. Drygt 200 personer var 2019 med i ett nätverk inom Rörlighet i staten.

 

  

Så får du reda på vad som händer när under 2020

Under 2020 kommer Rörlighet i staten att erbjuda samma aktiviteter som 2019. Det bästa sättet att få veta mer om anmälningstider och kursstarter är att prata med kontaktpersonen på din myndighet. Information kommer också att finnas här på webben och på LinkedIn.

Idéer om vad Rörlighet i staten ska erbjuda 2025?

Vi kommer under året ha en strategisk diskussion om hur Rörlighet i staten ska utvecklas fram till 2025 för att möta framtida behov. Jag tar gärna emot tankar och idéer kring det!

Aslög Odmark, samordnare för Rörlighet i staten, aslog.odmark@pts.se