Kontaktuppgifter till programmet

Har du frågor om samarbetet kontaktar du den person på din HR/personalfunktion som på del av sin tid arbetar med Rörlighet i staten, se listan nedan.  Du kan också höra av dig till Aslög Odmark som är samordnare för programmet via fornamn.efternamn@pts.se eller tel. 08-678 55 12. En annan möjlighet är att skicka ett mejl till info@rorlighetistaten.se

Kontaktpersoner på myndigheterna i samarbetet

Elsäkerhetsverket Charlotte Mogren fornamn.efternamn@elsakerhetsverket.se
Energimarknadsinspektionen Martina von Bothmer fornamn.von.efternamn@ei.se
Energimyndigheten Pär Janestam fornamn.efternamn@energimyndigheten.se
Formas Elisabeth Cameron fornamn.efternamn@formas.se
Forte Nina Hird fornamn.efternamn@forte.se
Karolinska institutet Hillevi Nordqvist fornamn.efternamn@ki.se
KKV Martina Lystedt fornamn.efternamn@kkv.se
MPRT Anneli Thunholm fornamn.efternamn@mprt.se
Naturvårdsverket Lena Johansson fornamn.efternamn@naturvardsverket.se
PRV Petter Svensson fornamn.efternamn@prv.se
PTS Åsa Stål fornamn.efternamn@pts.se
Rymdstyrelsen AnnaMaria Johansson fornamn.efternamn@snsa.se
SSC  Britt Zetterberg fornamn.efternamn@statenssc.se
Strålsäkerhetsmyndigheten Martin Bengtsson fornamn.efternamn@ssm.se
Tillväxtverket Isabelle Lilja fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
VINNOVA Emmelie Ericson Dittlau fornamn.ericsondittlau@vinnova.se