Ökad förståelse för gruppdynamik - intervju med Jonas Allerup, Naturvårdsverket

Vad motiverade dig att söka detta program?

- Jag blev tipsad av en kollega på Naturvårdsverket då jag är intresserad av ledarskapsfrågor och ledarskapsrollen.

Berätta lite mer om hur programmet var uppbyggt?

- Det var totalt fem heldagar med några veckors mellanrum. Vi fick bland annat göra personlighetstester för att få kunskap om vilka personlighetstyp som man tillhör. Det var ganska stort fokus på ökad insikt kring sin personlighet. I övrigt bestod programmet av olika samarbetsövningar, gruppdynamik och reflektion.

Vad fick du personligen ut av att delta?

- Jag har fått en ökad förståelse för gruppdynamik och grupprocesser, det vill säga hur jag själv och andra agerar i grupp.

Vilka är dina tre främsta lärdomar?

- Programmet gav mig konkreta verktyg, ökade kunskaper i personlig utveckling och förståelse för hur olika grupper fungerar.

Upplever du att du har fått nya kontakter/kontaktvägar in i andra myndigheter genom att delta i just detta program arrangerat av RiS?

- Ja, nätverkandet med personer från andra myndigheter var ett plus.

Kan du rekommendera andra att gå programmet ”Att leda utan att vara chef”?

- Både ja och nej -det gäller att man har rätt förväntningar på programmet. Det var mycket fokus på deltagarnas olika personligheter men inte lika stort fokus på ledarrollen.