Vi har pratat mycket om att utvecklas i sin yrkesroll - intervju med Maria på PTS och Cathrine på Formas

Maria Stråhle på PTS är mentor för Cathrine Beijer på Formas som är adept i programmet Mentorskap för medarbetare. Här berättar de om värdet av att delta.

Vad har mentorskapsprogrammet gett er?

Cathrine: Det är otroligt viktigt att få bolla idéer och tankar med någon som har en bredare och längre erfarenhet. I början tyckte jag det kändes väldigt obekvämt att våra samtal enbart skulle fokusera på mina funderingar, än som ett samtal eller dialog som känns lite mer naturligt.

Maria: Det har varit kul och givande att lära känna Cathrine, att få ta del av hennes funderingar och stötta henne utifrån de erfarenheter som jag har. Våra möten har varit inspirerande och gett mig nya perspektiv. Ett ömsesidigt utbyte i stort och smått.

Vad har ni rent konkret diskuterat under era träffar?

Cathrine: Vi tog hjälp av boken ”Ett vinnande mentorskap”, och de frågor som boken tar upp. Ganska snabbt ringde vi in de områden som kändes mest intressanta att prata om, som t.ex. vardagliga ledarsituationer, hur man skapar balans i arbetslivet, prioriterar och delegerar samt vad man kan göra för att utvecklas på sin arbetsplats och i sin yrkesroll. Ibland har vi ägnat en träff åt en enda fråga, ibland har vi pratat om flera.

Maria: Vi diskuterade även hur man hittar rätt ”väg”, eller hur man kan sätta upp mål i sin yrkesroll, och hittar rätt i vad man vill och vill satsa på i sitt yrke.

Om en kollega funderar på att bli mentor respektive adept, varför ska man söka till programmet?

Cathrine: Jag tycker det har varit fint att bolla mina funderingar med en person som inte jobbar på min arbetsplats, eftersom jag har känt mig friare att dela med mig av mina tankar. Det är värdefullt att diskutera med en person som varit i branschen längre, och som ser mina funderingar ur ett annat perspektiv, och utmana mina tankar och invanda föreställningar.

Maria: Du ska söka till programmet om du vill vara delaktig i en branschkollegas utveckling, om du vill stötta, lyssna och dela med dig av dina erfarenheter. Ta dig tid, för det är bra att ses regelbundet.

Vilken typ av ämnen och frågeställningar har ni arbetet med under programmet?

Cathrine: Vi har pratat mycket om att utvecklas i sin yrkesroll och vad det innebär. Diskuterat hur man kan utvecklas på arbetsplatsen tillsammans med kollegor, eller utbildningar och genom nätverkande. Maria har till exempel sammanfört mig med personer i sitt nätverk som jag kan lära och inspireras av. Vi har också pratat om min roll i organisationen, samarbeten, relationer, att leda projekt, att påverka beslut och många andra frågor som har känts relevanta att ta upp på våra möten.

Finns det något som varit särskilt värdefullt som ni vill lyfta fram? 

Cathrine: För mig har det varit värdefullt att få bolla, och sortera mina tankar och funderingar. Jag är även otroligt glad att jag fick just Maria som mentor. Hon har en otroligt härlig energi som smittar, hon har gått in i uppgiften helhjärtat och jag har alltid sett mycket framemot våra träffar!

Maria: Det här är första gången jag är mentor. Jag är väldigt glad över att ha fått möjligheten. I början var jag nervös för om jag verkligen har tillräckligt att bidra med, men nervositeten släppte efter ett par möten. Våra möten har varit mycket givande, jag har fått med mig saker att reflektera över i min egen yrkesroll och utveckling. Jag är gärna mentor igen.