Intervju med Jennifer Sevallius

Intervju med Jennifer Sevallius som jobbade på PTS och lånades ut till Vinnova och vars utlåning slutade i en anställning.

Hur kom det sig att du hoppade på detta?

Jag hade gått utbildningen Leda utan att vara chef inom nätverket Rörlighet i staten och där träffat flera personer från Vinnova. Min lärpartner på kursen var från Vinnova. Jag tyckte att det lät som att de hade en spännande verksamhet och att det verkade arbeta väldigt drivna personer där. Jag hade några frukostmöten med min lärpartner där vi pratade och jag sa att jag var nyfiken på rörlighet i staten i allmänhet och att Vinnova verkade spännande. Hon kollade sedan internt om det fanns någon möjlighet och några lämpliga uppgifter och enhetschefen för Verksamhetsutveckling nappade. Vi hade ett möte och inom en månad hade vi skrivit papper på utlånet och sedan dröjde det några månader innan mitt utlån började.

Hur har ditt upplägg sett ut?

Initialt var jag utlånad på fem månader och hade fått en specifik uppgift som jag skulle arbeta med. Den uppgiften handlade om kravställning för att ersätta två äldre IT-system med ett nytt. Systemen har att göra med Vinnovas kärnprocess och har inneburit att jag tidigt har behövt ta kontakt med personer både ute i verksamheten och på IT-enheten.

Hur fungerade det praktiska med datorer, telefon osv?

Första dagen jag kom till Vinnova var allt klart. Jag sade mitt namn i receptionen och fick genast en mapp med mitt namn, lite informationspapper och ett passerkort. Jag blev även visad till ett eget skåp att ha mina saker i och under förmiddagen fick jag både dator och telefon. Jag togs emot som vilken nyanställd som helst och fick en fadder som hjälpte mig att komma in i allt.

Vad har utlånet givit dig?

En bra möjlighet att få insyn i hur en annan myndighet arbetar och att få nya erfarenheter och kontakter. Personlig utveckling i att få en ny chef som har givit mig bra stöd, men också lagom knuffar att stå på egna ben och ta egna initiativ.

Din utlåning slutade med en anställning – berätta lite om det?

Jag har kommit in bra i arbetsuppgifterna och det pågår en genomgång av arbetssätt för att förankra och förbättra samverkan mellan IT och verksamhet. En agil coach har tagits in för att hjälpa till med detta arbete. Det känns jättekul att få vara med och sätta arbetssätt och spelregler framåt. Jag hade också turen att det var en person som slutade så att det blev en tjänst ledig som jag kunde söka. Den tjänst jag sökte var inte riktigt den jag kom in på från början (som Verksamhetsutvecklare) och det var inte självklart när personen slutade att det var jag som skulle ta den rollen. Den känslan och viljan växte fram när vi tillsammans med den agila coachen började arbeta med att beskriva och definiera olika roller och jag såg att rollen som produktägare skulle passa mig bra baserat på personlighet, kompetens och erfarenhet.

Om du skulle ge några tips till någon som funderade på att bli utlånad – vad skulle det vara?

Om det ska vara en längre period och inte bara som ett studiebesök så se till att planera en konkret uppgift som ska utföras. Om det så är en liten utredande uppgift eller något mer konkret som ska utföras spelar nog inte så stor roll, men det ska vara meningsfullt för både den utlånade och den inlånande myndigheten. Försök att inte ha kvar en massa ordinarie uppgifter på din vanliga arbetsplats så att det blir för splittrat, det är bra om det går att pausa uppgifterna, eller begränsa till konkreta punktinsatser.

Om du skulle ge några tips till den myndighet som ska ta emot/låna in – vad skulle det vara?

Se till att det finns en konkret uppgift att arbeta med och att det finns personer runt omkring, både chef och kollegor, som kan hjälpa till att vägleda i arbetet, hitta nödvändig information och de kontaktpersoner som behövs under arbetets gång. Se till att det finns tid för att lämna över resultatet av arbetet i slutet av perioden.

Något annat du vill tillägga?

Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet som skapats genom rörlighet i staten. Det öppnar upp för nya nätverk mellan personer och myndigheter och att vi kan lära av varandra. Det är bra för personers individuella utveckling och det är också bra att kunna låna in en expert på något område för en specifik uppgift. Jag tror att det i många fall är mycket mer givande än att gå en utbildning eftersom man får arbeta med något i verkligheten och får ett annat perspektiv på saker. Jag tycker också att det kan vara ett bra sätt att kompetensutveckla och behålla personal i statlig anställning genom att de byter till en annan myndighet snarare än att lämna staten för näringslivet. Staten vill ju fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och kan vi få flöden mellan myndigheter så tror jag att detta främjar samverkan, förståelse och trivsel.