Intervju med Åsa Stål, PTS

Åsa Stål, HR-specialist från Post och telestyrelsen (PTS) berättar om sin period som utlånad till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

Hur kom det sig att du hoppade på detta?

- Jag hade länge pratat med min chef om att jag ville pröva på att arbeta på en annan myndighet om ett lämpligt tillfälle dök upp. Jag hade ingen särskild myndighet i åtanke – utan kände att jag skulle lära mig mycket bara av att få komma till en ny myndighet och få möta nya människor, nya kultur annat uppdrag osv.

Hur har ditt upplägg sett ut?

- Nu blir det kanske aldrig exakt rätt tillfälle, för när förfrågan om att lånas ut dök upp stod PTS inför en organisationsöversyn och ett antal andra projekt där HR var djupt involverade. Förfrågan gällde att vara utlånad till 50% och min chef gjorde bedömningen att det skulle fungera trots situationen hos oss, så hon gav mig chansen. Jag var utlånad 50% från augusti 2018 till och med februari 2019.  

Vad har utlånet givit dig?

- Det var oerhört givande. Jag fick ganska snart ett avgränsat uppdrag hos MPRT som innebar att arbeta med deras verksamhetsplanering och målarbete. MPRT har ca 35 medarbetare och PTS har ca 300 vilket påverkar möjligheten till att snabbt lära känna människor och prata med de flesta på myndigheten på ett enkelt sätt. I ett uppdrag som det jag hade är förankring och dialog otroligt viktigt. Med de förutsättningar som råder på MPRT med möjlighet att varje vecka samla hela myndigheten och en kultur där alla väldigt gärna engagerar sig och deltar och det är lätt att snabbt stämma av frågor på alla nivåer från GD, ledningsgrupp, fack och medarbetare går det otroligt enkelt. Att få arbeta så intensivt och komma framåt så snabbt som vi gjorde under en relativt kort period var mycket givande och roligt. Det jag framförallt tar med mig är den konkreta erfarenheten av att kunna jobba fullt ut med förankring och också se hur mycket snabbare processer går och hur mycket mer engagemang det blir när man gör det.

Om du skulle ge några tips till chefer som har medarbetare som vill lånas ut – vad skulle det vara?

- Att våga satsa och faktiskt låna ut en person som vill det även om det innebär lite anpassning för den egna organisationen under en period. Du kommer att få tillbaka så mycket när personen kommer tillbaka.

Något annat du vill tillägga?

- Det är en unik chans att lära sig nya saker, du är inte i samma sits som när du är nyanställd eller när du är inne som konsult. Denna situation är annorlunda och du kan på något sätt bara köra direkt – jag kände mig mer fri och trygg än om jag varit där på andra grunder tror jag. Självklart påverkades det även av mottagande jag fick och att MPRT verkligen efterfrågade de erfarenheter jag hade med mig dit.

Om du skulle ge några tips till den myndighet som ska ta emot/låna in – vad skulle det vara?

- Att verkligen ta tillvara att det kommer in en person som har ett annat sätt att se på frågor och lite andra ögon och att nyttja det. På MPRT efterfrågade de verkligen detta – vad ser du som kommer från ett annat ställe? Vad ser du som vi skulle kunna lära oss av? Jag kände mig mycket välkommen och inkluderad från första till sista dagen och det har verkligen varit mycket lärorikt och spännande.