Åsa startade ett nytt nätverk

Nätverken inom Rörlighet i staten kan man ha glädje av även om man inte själv är medlem i ett. Det vet Åsa Karlsson på Energimyndigheten. Och erfarenheten gav mersmak; Åsa startade ett nytt nätverk.

Åsa Karlsson är informationsspecialist på Energimyndigheten. Hon ser till att medarbetarna har tillgång till de externa kunskapsresurser som behövs i det dagliga arbetet, inte minst forskningsdatabaser av olika slag.  

Åsa samordnar dessutom utgivningen av Energimyndighetens publikationer – ett arbete som blivit allt mer digitalt med åren. På utvecklingsresan - från stora lager av tryckt material till främst digital nedladdning - var ett möte 2018 viktigt. Då blev Åsa inbjuden till Rörlighet i statens nätverk för kommunikatörer.  

- Att få ta del av de andra myndigheternas arbete med publikationer gav inspiration och bekräftade att vårt påbörjade utvecklingsarbete var rätt väg framåt, berättar Åsa. 

- Dessutom fick jag med mig konkreta exempel på hur man kan tänka och organisera arbetet utifrån devisen ”Digitalt först”. 

- Sedan dess har vi tagit fram nya riktlinjer för vår utgivning, arbetat mycket med tillgänglighetsfrågor och övergått till i huvudsak digital spridning av våra rapporter och trycksaker.

 ”Vi tar gärna emot fler medlemmar”

Åsa uppskattade nätverksmötet, så mycket att hon senare hörde av sig till Rörlighet i staten för att undersöka om det fanns intresse för ett nätverk som helt fokuserade på publikationsutgivning. 

Svaret var ja. Det nya nätverket hade sitt första möte i november 2020 och har nu medlemmar från fem myndigheter.  

 - Tanken är att vi ska fungera som bollplank för varandra i det vardagliga och lyfta specifika teman vid digitala träffar, berättar Åsa. Det kan handla om allt från tekniska lösningar till hur man bäst paketerar eller sprider den här typen av kunskapsinnehåll. Och vi tar gärna emot fler medlemmar.

- Det är så lätt att bli hemmablind, tillägger Åsa. Därför är det superbra att få dela erfarenheter och ”provtänka” tillsammans med andra. Det ger både nya idéer och energi till arbetet.

- Via nätverken kan vi hjälpas åt, det ger också en känsla av statlig gemenskap som jag uppskattar, avslutar Åsa. 

Läs mer

Läs mer om nätverken inom Rörlighet i staten