Deltagande myndigheter

Idag är 19 myndigheter med i Rörlighet i staten. På varje myndighet finns en kontaktperson som du kan vända dig till om du vill veta mer om samarbetet eller för att anmäla ditt intresse för en aktivitet.

En styrelse definierar uppdraget. Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, är ordförande i styrelsen. Läs mer om styrelsen.

 

Kontaktpersonerna nedan når du genom att använda e-postadress fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

Elsäkerhetsverket   Klara Wallteng
Energimarknadsinspektionen   Carolina Tollén
Energimyndigheten   Pär Jenestam
Formas   Lena Lundin
Forte   Nina Hird
Konkurrensverket   Anna Bornäs
Myndigheten för press, radio och tv   Anneli Thunholm
Naturvårdsverket   Christer Ericsson
Patent- och registreringsverket   Petter Svensson
Post- och telestyrelsen   Linda Broddesson
Rymdstyrelsen   Nicklas Vabi
Spelinspektionen   Melissa Ojeda Mayta
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering   Helena Helgö
Statens historiska museer   Cecilia Carenfelt
Statskontoret   Eva Sparreljung
Svenska ESF-rådet   Daniel Nordqvist
Tandvård- och läkemedelsförmånsverket   Anna-Klara Lindgren
Tillväxtverket   Katarina Holm
Vinnova   Johan Gustavsson

 

För mer information om Rörlighet i staten kan du även kontakta vår samordnare Christina Frimodig, christina.frimodig@naturvardsverket.se eller 070-673 47 47.