Deltagande myndigheter

Idag är 18 myndigheter med i Rörlighet i staten. På varje myndighet finns en kontaktperson som du kan vända dig till om du vill veta mer om samarbetet eller för att anmäla ditt intresse för en aktivitet.

En styrelse definierar uppdraget. Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, är ordförande i styrelsen. Läs mer om styrelsen.

 

Kontaktpersonerna nedan når du genom att använda e-postadress fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

Elsäkerhetsverket   -
Energimarknadsinspektionen   Carolina Tollén
Energimyndigheten   Pär Jenestam
Formas   Ann-Sofi Grapengiesser
Forte   Nina Hird
Konkurrensverket   Martina Lystedt
Myndigheten för press, radio och tv   Anneli Thunholm
Naturvårdsverket   Christer Ericsson
Patent- och registreringsverket   Petter Svensson
Post- och telestyrelsen   Linda Broddesson
Rymdstyrelsen   Johan Hamnegård
Spelinspektionen   Melissa Ojeda Mayta
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering   Tina Melander
Statens historiska museer   Cecilia Carenfelt
Statskontoret   Eva Sparreljung
Svenska ESF-rådet   Daniel Nordqvist
Tillväxtverket   Astrid Pettersson
Vinnova   Johan Gustavsson

 

För mer information om Rörlighet i staten kan du även kontakta Annika Hägg, samordnare för programmet, e-post: fornamn.efternamn@energimyndigheten.se eller tel: +46 73 600 71 60