Deltagande myndigheter

Här är de myndigheter som deltar i projektet. Logotyperna länkar till respektive myndighets webbplatser.

Elsäkerhetsverket

 

Till Elsäkerhetsverket

 

Energimarknads-inspektionen

Till Energimarknadsinspektionen

Energimyndigheten

 

Till Energimyndigheten

Forskningsrådet Formas

Till Forskningsrådet Formas

Forte

Forte

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Konkurrensverket

Till Konkurrensverket

Myndigheten för press radio och tv

Till Myndigheten för press radio och tv

Naturvårdsverket

Till Naturvårdsverket

Patent- och registreringsverket

Till Patent- och registreringsverket

Post- och telestyrelsen

Till Post- och telestyrelsen

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen

Statens servicecenter

Till Statens servicecenter

Strålsäkerhetsmyndigheten

Till Strålsäkerhetsmyndigheten

Tillväxtverket

Till Tillväxtverket

Vinnova