Webbredaktör till Formas

Formas söker en tekniskt intresserad webbredaktör med ansvar för att driva och leda arbetet med Formas externa webbplats samt Formas intranät. 


Ditt arbete består både i att leda det dagliga arbetet och att driva utvecklingsarbete. Det innebär ansvar för webbredaktionen, det vill säga att leda och följa upp möten och att arbetsleda kolleger på kommunikationsenheten i deras arbete med att uppdatera innehåll samt att påbörja arbetet med att projektera för en ny webbplats och ett nytt intranät för Formas, i dialog med våra leverantörer.


I arbetet kommer också att ingå att fortsätta arbetet med att planera och integrera digital kommunikation för de två nya funktioner, miljöanalys och klimatpolitiska rådet, vilka ingår i Formas uppdrag från och med 1 januari 2018.


Uppdragstid

Inlåning på heltid i 6 månader, eller enligt överenskommelse med start i december.


För ytterligare information

Vill du veta mer om uppdraget är du välkommen att ringa eller e-posta kommunikationschef Elisabet Blomberg, 072-233 40 04, elisabet.blomberg@formas.se.

 

 

Publicerad: 2017-11-23