Aktuella uppdrag

Rörlighet i staten ger dig som medarbetare möjlighet att arbeta på andra myndigheter under både kortare och längre perioder genom utlån.

Uppdrag blir aktuellt när någon av myndigheterna i samarbetet har behov av att låna in medarbetare för en tillfällig förstärkning. I normalfallet är en utlåning upp till 6 max månader.

Lediga uppdrag annonseras nedan.

Så söker du ett uppdrag
Innan du söker ett uppdrag ska du stämma av med din chef om möjligheten att vara utlånad under den period som uppdraget gäller. Om ni är överens skickar du in din ansökan med CV och ett personligt brev, ungefär som när du söker ett jobb. Motivera varför du är intresserad och hur du kan bidra. Du kan sedan bli kallad till en intervju och om allt går i lås kommer ni överens om den aktuella tidsperioden, som du först har stämt av med din chef. Myndigheterna upprättar via HR-funktionerna en överenskommelse. Överenskommelsen kan brytas av båda parter med en uppsägningstid om en månad.

Ordinarie arbetsgivare betalar din lön 
Under tiden du utför uppdrag hos en annan myndighet kvarstår du i din anställning och du skriver tid som vanligt hos din ordinarie arbetsgivare som också utbetalar lön som vanligt. Mottagande myndighet ansvarar för arbetsledning samt din arbetsmiljö.
Om du ska vara frånvarande för t.ex. semester eller om du blir sjuk så ska du rapportera det till både arbetsgivaren och till den mottagande myndigheten.

Din arbetsgivare fakturerar mottagande myndighet för lönekostnaden. Kostnader som är direkt relaterade till den mottagande myndigheten ersätts av denne, till exempel tjänsteresa. Men för att traktamente och övriga förmåner i förekommande fall ska kunna betalas ut ska reseräkningen skickas in till arbetsgivare.

Kontakta din HR-funktion för mer information.