Vi söker miljöteknisk specialist till Industrienheten

Myndighet: Naturvårdsverket

Vill du vara med och minska miljöpåverkan från den svenska industrin?

Naturvårdsverket intensifierar arbetet med att minska Sveriges klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet. För detta arbete har Klimatavdelningen, där Industrienheten ingår, inrättats.

Industrienheten arbetar för att begränsa industrins miljöpåverkan, t.ex. utsläpp till luft och vatten samt energihushållning. Vi ansvarar för prövning, regelgivning och vägledning enligt miljöbalken för bland annat stora industri- och förbränningsanläggningar. Enhetens uppgifter innefattar expertstöd till Regeringskansliet samt arbete inom EU och internationellt. Aktuella branscher på enheten är massa- och pappersbruk, förbränningsanläggningar, stål- och metallindustri samt kemisk industri och raffinaderier. Enheten arbetar även med större hamnar och flygplatser.

Industrienheten är en spännande och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att på ett konkret sätt påverka och förbättra miljöarbetet i Sverige och internationellt. Vi erbjuder möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling inom ditt sakområde och som tjänsteman. Nu vill vi komplettera vår trevliga enhet med två tekniska handläggare. Vi efterfrågar i första hand kompetens inom en eller flera av de på enheten aktuella branscherna men även erfarenhet från annan industriverksamhet är värdefull.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta tillsammans med miljöjurister och andra handläggare med främst naturvetenskaplig eller teknisk kompetens. Arbetet sker oftast i grupp men alla medarbetare arbetar även självständigt inom sina respektive kompetensområden. Arbetsuppgifterna är varierande så det är viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig till nya situationer för att trivas i rollen.

Tjänsterna är inriktade på industrins miljö- och teknikfrågor och omfattar bland annat domstolsprövning, vägledning och regelgivning, EU-rättsliga frågor och rapportering. I rollen som handläggare har du ett ansvar för omvärldsbevakning och ska kunna omsätta informationen i ditt arbete.

Din kompetens

Vi söker dig som:

Det är meriterande om du har:

Vi tror att du kan ha erfarenhet från länsstyrelse, annan statlig myndighet, kommunal verksamhet, konsult- eller industriverksamhet.

För att nå goda resultat krävs samarbete och dialog såväl internt som externt med andra myndigheter, näringslivet och övriga intressenter. Den vägledande rollen på myndigheten förutsätter ett gott bemötande och servicekänsla. Du kan förhålla dig objektiv och har förståelse för att du representerar myndigheten. Du är lyhörd, professionell och visar respekt för andras perspektiv och åsikter.

Om anställningarna

Anställningarna är tillsvidare på heltid, med placering i Stockholm alternativt Östersund. I april flyttar vi vårt kontor i Stockholm till Hammarby Sjöstad.

Resor förekommer i tjänsten. Vi tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.

Självklart delar du vår värdegrund lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2019.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta personer nedan via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Karin Dunér, chef för industrienheten

Gustav Kjellander, facklig representant, ST

Gunilla Söderström, facklig representant, SACO

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Naturvårdsverket tillämpar kompetensbaserad rekrytering som syftar till att identifiera varje persons kompetens utifrån vad som är efterfrågat i aktuell anställning. Denna metod motverkar diskriminering och främjar likabehandling.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Länk till extern webbsida