Redovisningsansvarig

Myndighet: Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet som stärker företagens konkurrenskraft och förbättrar näringslivets och regionernas utveckling. Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Vi är en kunskapsmyndighet med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare. Här kan du påverka både din och Sveriges framtid.

Ekonomienheten ansvarar för ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning, däribland myndighetens årsredovisning. Enheten tillhandahåller ett ledningssystem för myndigheten och ett inköps- och upphandlingsstöd.

Om tjänsten
Som redovisningsansvarig kommer du att ansvara för våra redovisningsfrågor. I arbetet ingår att hantera komplexa frågor avseende ekonomiska mellanhavanden med EU samt redovisningsmässiga frågor kring våra 9 sakanslag och ett 50-tal särskilt finansierade uppdrag. Du ingår i ett redovisningsteam med huvudansvaret för efterlevnad av riktlinjer för redovisning av Tillväxtverkets olika ekonomiska stödformer. Ytterligare arbetsuppgifter blir att följa upp myndighetens betalningsrutiner och behörighetshantering, liksom att vara förvaltningsansvarig för ekonomisystemet Agresso.

I samarbete med ekonomichef och controllers får du utveckla myndighetens ekonomimodell samt styrning och uppföljning av verksamhet och budget. Du kommer även att delta i arbetet med införandet av ett nytt datalager och uppföljningssystem. Vidare ingår att kvalitetssäkra, förenkla och dokumentera rutiner, principer och verktyg inom redovisningsområdet, och gentemot Statens servicecenter. Att delta i, och i vissa delar ha en ledande roll, i pågående utvecklingsinsatser inom enheten ingår också.

Årliga uppgifter är att ansvara för den finansiella delen i årsredovisningen samt vara en dialogpartner mot Riksrevisionen. Till detta kommer att upprätta rutiner för bokslutsunderlag, anslagsredovisning, bemyndiganderapportering och kommentarer i årsredovisningen. Du behöver också kunna överblicka hela verksamheten och göra fördjupade analyser. Tillväxtverket anlitar Statens Servicecenter för ekonomirelaterade tjänster.

Du tillhör ekonomienheten och du rapporterar till ekonomichefen. Du kommer att ha ett nära samarbete med ekonomichefen, men även med övriga medarbetare inom enheten. Ditt tjänsteställe är Stockholm, men men resor till våra andra kontor kan förekomma.

Vi söker dig som har:

Följande är meriterande: 

Som person söker vi dig som har en god analytisk förmåga, och är noggrann och levererar med hög kvalitet. Du har en god samarbetsförmåga, bidrar till goda relationer och är bra på att engagera och involvera andra i ditt arbete.

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är ett vikariat från hösten 2019 till och med september 2020. Sista ansökningsdag är den 28 maj 2019.

Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta tillförordnad ekonomichef Homan Sadat, 08-681 65 25. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-strateg Annika Paulsson, 08-681 92 61. Fackliga företrädare är Ewa Andersson, Saco, tfn 08-681 94 51 och Sara Jonasson, ST, tfn 08-681 65 47.

Vi sitter centralt på Södermalm i Stockholm i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa mer om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. Vi har även ett publikt intranät. Välkommen att läsa mer på våra medarbetarsidor.

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. 

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Länk till extern webbsida