Kvalificerad Jurist

Myndighet: Energimarknadsinspektionen

Vill du arbeta för att Sverige ska ha väl fungerande energimarknader? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi utvecklar spelreglerna på energimarknaderna och har tillsyn över att företagen följer reglerna.

 

Avdelningen för tillstånd och prövning söker en kvalificerad jurist. Avdelningen handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Prövningen omfattar ledningens miljöpåverkan samt tekniska och ekonomiska aspekter enligt bestämmelser i ellagen och miljöbalken.

Arbetsbeskrivning

Som kvalificerad jurist arbetar du med att bistå avdelningens ledning och medarbetare i juridiska frågor, främst utifrån ellagen och miljöbalken. Du arbetar med att genomföra små och stora utredningar, självständigt eller tillsammans med kollegor. I ditt arbete rycker du in där det behövs, leder projekt, exempelvis stora koncessionsansökningar, håller i interna utbildningar och representerar myndigheten externt. Det kan även bli aktuellt med internationellt arbete och resor inom Europa.

Du har flexibel arbetstid och planerar din egen arbetsdag. Du gör i samarbete med avdelningens ledning prioriteringar bland de många arbetsuppgifter som väntar. Du utför ett kvalificerat arbete där du utvecklas och får nya kunskaper, både på bredden och på djupet. Givetvis är det en självklarhet att du ska ha balans mellan arbete och fritid.

Du kommer arbeta med samhällsviktig infrastruktur som är en central del av framtidens energisystem, där många intressen vägs mot varandra. Du kommer ha höga förväntningar på dig och arbetet ställer stora krav på integritet. I ditt arbete förväntas du leverera med kvalitet samtidigt som det är avgörande att du har en ödmjuk inställning och kan samarbeta väl med dina kollegor, som består av jurister, ekonomer, ingenjörer och miljövetare.

Vi är en avdelning med ett tjugotal medarbetare, och vi arbetar för att vi ska trivas tillsammans och vara öppna för varandras idéer. Här får du ett spännande arbete under stort ansvar och du blir en viktig del i vår arbetsgrupp. Vi på avdelningen har som mål att ha roligt tillsammans och arbetar aktivt för att ha ett inkluderande klimat.

Kvalifikationer

I det här jobbet ska du ha

Erfarenhet av handläggning av tillståndsärenden för el- och naturgas är meriterande.

Utöver din formella kompetens lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du har följande:

Om Ei

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar regelverket på marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Vårt huvudkontor ligger i Eskilstuna och vi är 120 anställda.

Vi är en värdegrundsbaserad organisation som lägger stor vikt vid ett aktivt medarbetarskap. Våra värdeord är integritet, öppenhet och kvalitet. För att trivas hos oss behöver du stimuleras av att arbeta med ständiga förbättringar. Därför är också din personliga utveckling och kompetensutveckling viktig för oss. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där vi arbetar för mångfald, jämlikhet och möjlighet till inflytande.

Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.

Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV och ansökningsbrev och ska ha inkommit senast den 21 april 2019. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök.

 

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Energimarknadsinspektionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Länk till extern webbsida