Enhetschef till Naturhänsynsenheten

Myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en miljömyndighet som driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vill du vara en del i det arbetet?

Naturhänsynsenheten ansvarar för att vägleda, ta fram föreskrifter och driva mål och ärenden kopplade till miljöbalkens bestämmelser om skyddade områden och skyddsvärd natur. Det ingår också att bidra till att utveckla styrmedlen inom området.

Enheten har ett övergripande ansvar för processen för föreskrifter och ansvarar för miljöjuridiskt stöd till hela myndigheten, tillsammans med två andra enheter. Det viltjuridiska stödet har enheten ensamt ansvar för och även överprövning av överklagade länsstyrelsebeslut om jakt och vilt. Man kan beskriva det som att enhetens verksamhet består av två delar: en som arbetar med juridiskt stöd och en som arbetar med verksamhet och utveckling kring miljöbalkens bestämmelser om skyddade områden och skyddsvärd natur. Enheten tillhör Naturavdelningen vars uppdrag är genomförande av politiken för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, landskap, friluftsliv och viltförvaltning.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar med att driva och utveckla enhetens verksamhetsområde och arbetssätt. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ca 15 medarbetare som arbetar på kontoren i Stockholm och Östersund. Medarbetarna har i huvudsak juridisk eller naturvetenskaplig/biologisk kompetens. Du bidrar till att medarbetarna känner engagemang och delaktighet och får goda förutsättningar för sitt arbete. I uppdraget ingår även att skapa effektiva samverkansformer och samverka med andra både internt och externt. Det miljöjuridiska stödet ansvarar du för att fördela till hela Naturvårdsverket tillsammans med två andra enhetschefer som också har miljöjurister som medarbetare. Du kvalitetssäkrar enhetens leveranser och företräder Naturvårdsverket i externa sammanhang. Du bidrar vidare till ledningen av Naturavdelningen genom aktivt deltagande i avdelningens ledningsgrupp.

Din kompetens

Vi söker dig som har

Erfarenhet från arbete på domstol är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tänker och agerar strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du är samarbetsinriktad, tillitsfull och främjar medarbetarnas utveckling. Du är bra på att prioritera och att hitta rätt ambitionsnivå både för medarbetarna och dig själv. Du kommunicerar tydligt och har god administrativ förmåga.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med chefsförordnande som är tidsbegränsat till fyra år, med möjlighet till förlängning.

Anställningens placering är Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse.

Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 21 november.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen

Gustav Kjellander, facklig representant, ST

Ulla Jennische, facklig ordförande, Saco

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Länk till extern webbsida