Enhetschef till avdelningen för Samhällsutveckling på Vinnova

Myndighet: VINNOVA

Gillar du att se samhällsutmaningar som möjligheter för nya lösningar? Vill du bidra till att stärka svenska företags konkurrenskraft och Sveriges innovationsförmåga? Och motiveras du av att leda högkvalificerade medarbetare och skapa en miljö där trivsel, kreativitet och samarbete bidrar till att nå gemensamma mål?

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig att leda en enhet på Vinnova som jobbar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning för att lösa morgondagens stora utmaningar. I rollen kommer du tillsammans med dina kvalificerade medarbetare att utveckla, genomföra och följa upp Vinnovas insatser som stärker Sverige som innovationsland och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tillsammans med Vinnova har du som chef en möjlighet att påverka utvecklingen mot en hållbar framtid, samtidigt som du får ta del av det senaste inom exempelvis miljö och teknik. Vinnova är en värdegrundsbaserad verksamhet som präglas av många spännande möten och samarbeten, en samlad kompetensbas inom vitt skilda områden, engagemang, eget ansvar, frihet och förtroende, i ett centralt beläget kontor nära Stockholms central.

Rollbeskrivning & arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda områden och genomföra insatser för att finansiera innovationsprojekt. I detta ingår att främja dialog mellan både offentliga och privata aktörer, såväl nationellt som internationellt.

Som enhetschef leder du arbetet både taktiskt och operativt, sätter upp mål och stöttar i prioriteringarna av medarbetarnas arbetsuppgifter. Det inkluderar även uppföljning, redovisning och rapportering av enhetens resursanvändning till ledningsgruppen där du ingår. Du förväntas föra en löpande utvecklingsorienterad dialog med dina medarbetare om rimliga prestationsnivåer och ge återkoppling och feedback på resultatet av deras arbete och hur det har utförts i förhållande till Vinnovas värdegrund.

Rollen innebär budgetansvar samt att genomföra medarbetar- och lönesamtal och ansvar för kompetensförsörjningen på enheten. Vidare har du arbetsgivaransvar för enhetens arbetsmiljöfrågor.

Kvalifikationer
Utbildning: Akademisk examen eller motsvarande inom ett samhällsorienterat område eller ett annat för tjänsten relevant område. Det kan exempelvis vara inom miljö och klimat, eller inom infrastruktur, cirkulär ekonomi och transportsystem.
Erfarenhet: Flera års erfarenhet i en chefs- eller ledarroll. Erfarenhet av arbete med forskning och innovation. Erfarenhet av budget- resultat- och personalansvar.
Kunskaper: God kunskap om det svenska innovationssystemet.
Meriterande: Arbete med innovation och utveckling inom eller i nära samarbete med en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av arbete med forskning och innovation inom miljö och teknik. Erfarenhet av policies inom klimatomställning och andra miljörelaterade drivkrafter. Ett etablerat nätverk kopplat till främjandesystemet för nya lösningar inom samhällsbyggande, miljö, livsmedel, transport eller fordonsutveckling.
Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Personliga förmågor
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

I chefsrollen är personlig mognad en framgångsfaktor. För uppdraget krävs att du är tydlig och omdömesgill i ditt ledarskap, med fokus på helheten. Du kan leda i osäkerhet och fatta beslut utifrån stora mängder information. Du är omvärldsorienterad; du kan identifiera angelägna behov i samhället och bygga processerna utifrån det. Du hanterar och skapar förändring.

För att lyckas i rollen är det avgörande att kunna samarbeta väl med andra, både med andra avdelningar på Vinnova, andra svenska organisationer och internationellt. I arbetet ingår att representera Vinnova i olika sammanhang och därför är det viktigt att du är van vid och bekväm med att kommunicera målgruppsanpassat inför en grupp såväl som med enskilda individer.

Som person är du lyhörd, har en god självkännedom och ett reflekterande förhållningssätt. Du arbetar agilt vilket betyder att du möter och förhåller dig till omgivningens förväntningar eller behov på ett flexibelt sätt. Du känner dig samtidigt bekväm med att välja väg i frågor där olika intressen står mot varandra.

Du har intresse och fallenhet för att leda och utveckla team. Det innebär att du ser och tar tillvara styrkor och utvecklingsområden hos medarbetarna, både för att öka förmågan att lösa olika uppgifter och för att skapa trivsel och delaktighet. Genom dialog bidrar du till ett öppet och förtroendefullt arbetsklimat. Du engagerar, lyfter och coachar dina medarbetare att nå sina mål och sin fulla potential.

Sammanfattningsvis ser vi gärna att du har ett inkluderande förhållningssätt, ett långsiktigt och vidsynt perspektiv samt viljan att förändra. Givetvis delar du våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.

Placering
Tjänsten är placerad på avdelningen Samhällsutveckling i vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56 i centrala Stockholm.

Anställningsform & tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi önskar att du börjar så snart som möjligt (med hänsyn till eventuell uppsägningstid).

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka tre miljarder kronor varje år och har cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm och Bryssel.

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå det målet ger vi dig bland annat goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Här eftersträvar vi en jämn könsfördelning och de kvaliteter som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här.

Kontakt
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Jonas Brändström, Avdelningschef för avdelningen Samhällsutveckling via telefon 08-473 3194 eller e-post jonas.brandstrom@vinnova.se

Vi avböjer all rekrytering- och annonseringshjälp.

Fackliga kontaktpersoner
Företrädare för SACO är Birgitta Boman, telefon 08-473 3017 och för ST är det Per Norman, telefon 08-473 3173.

Ansökan
Skicka din ansökan till oss via vår rekryteringsportal senast 2019-12-06

Länk till extern webbsida