Analyschef

Myndighet: Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet som stärker företagens konkurrenskraft och förbättrar näringslivets och regionernas utveckling. Vår vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Tillväxtverket arbetar ständigt med lärande och utveckling av kunskap som vi själva och andra kan agera på. Vi ska ha bred kunskap om samhällsutvecklingen och villkoren för företagande i olika delar av näringslivet och i olika delar av landet. För att utveckla användningen och spridningen av vår kunskap tar vi nu nästa steg mot en mer innovativ och datadriven myndighet. Vi söker nu en Analyschef som vill vara med på vår utvecklingsresa.

Vi är en kunskapsmyndighet med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare. Här kan du påverka både din och Sveriges framtid.

Analysenheten ansvarar för att genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser om företagande, näringsliv och regional tillväxt. Enheten tar fram ett antal återkommande rapporter, t.ex. Företagens villkor och verklighet, turismstatistik i Sverige, Entreprenörskapsbarometern, omvärldsanalyser och Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Enhetens analyser är ett kunskapsunderlag för våra målgrupper och bidrar till utveckling av myndighetens olika verksamheter.

Om tjänsten
Analyschefens uppdrag är att leda, organisera, planera och utveckla analysenhetens arbete. I rollen ingår ansvar för verksamhetens resultat, medarbetare och budget. Analyschefen säkerställer och utvecklar samarbetet såväl internt som med externa parter för att ta fram relevant och användbar kunskap som myndigheten och våra målgrupper kan agera på. I rollen ingår att representera myndigheten externt och att kommunicera vår kunskap. Ett viktigt uppdrag är att leda vårt pågående utvecklingsarbete där Tillväxtverkets analysförmåga och vår roll som kunskapsmyndighet ska stärkas. I detta ingår bl.a. att utveckla Tillväxtverkets arbete med datadrivna analyser.

Analysenhetens 15 medarbetare är placerade på flera olika orter och det är därför viktigt att du kan leda och utveckla medarbetarna och verksamheten på distans. Din tjänstgöringsort är Stockholm. Resor ingår i tjänsten. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Kunskapsutveckling och rapporterar till avdelningschefen.

Dina främsta kontaktytor internt är övriga avdelningar och framförallt enhetschefer och myndighetens ledningsgrupp. Externt har du kontakt med andra myndigheter såsom Näringsdepartementet, Tillväxtanalys, Vinnova och regionalt utvecklingsansvariga aktörer runt om i landet samt olika bransch- och intresseorganisationer.

Vi söker dig som har:

Följande är meriterande:


Som person har du god förmåga att leda och engagera medarbetare och kollegor. Du är mål- och resultatfokuserad och utvecklingsinriktad. Du har god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga. 

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare och chefer.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag är den 28 maj 2019.

Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta avdelningschef Christina Henryson 08-681 91 49. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-strateg Carola Olofsson 08-681 91 07. Fackliga företrädare är Ewa Andersson, Saco, tfn 08-681 94 51 och Robert Berggren, ST, tfn 08-681 92 37.

Vi sitter centralt på Södermalm i Stockholm i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa mer om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder. Som chef har du förtroendetid istället för flextid. Vi har även ett publikt intranät. Välkommen att läsa mer på våra medarbetarsidor.

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Länk till extern webbsida