Deltagare berättar

Här kan du läsa intervjuer med medarbetare som deltar i ett nätverk

Intervju med Anders Richert, avdelningschef vid Elsäkerhetsverket, om nätverket för tillsynsfrågor

Intervju med Nofa Malla-Mohammed som arbetar som arkivarie och registrator på Vinnova