Nätverk

Rörlighet i staten ger dig möjlighet att engagera dig i nätverk inom olika verksamhetsområden. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling.

Upplägg & innehåll
Nätverksdeltagarna bidrar med sin tid och kompetens för att dela med sig av sina erfarenheter i nätverket. Målet är att ge mervärde till såväl medarbetarna som organisationerna och att bidra till ett ökat lärande och erfarenhetsutbyte över myndighetsgränserna.

Nätverken består av 6–19 personer och nätverksdeltagarna träffas 3–5 gånger under ett år, 2–3 timmar per tillfälle. Varje nätverk har en sammankallande som initierar och kallar till nätverkets första möte, där nätverksdeltagarna tillsammans fördelar ansvar för kommande möten.

Tidsperiod
Nätverken pågår oftast mellan april-april inom samarbetets regi, där nätverken får stöd i uppstart och planering och sedan är det upp till medlemmarna i varje nätverk att själva skapa förutsättningarna för erfarenhetsutbytet. Mot slutet av nätverkets år utvärderas nätverket genom den sammankallande från varje nätverk. Frågor som tas upp då är hur det har fungerat och hur nätverket vill arbeta vidare efter det första året. Det är upp till nätverket själv att fortsätta - men då sker det utanför samarbetets regi. 

Nya nätverk startas normalt upp i mars/april månad varje år. "Läs nedan under Ansökan"

Målgrupp
Målgruppen varierar beroende på nätverk, läs mer i beskrivningarna om varje nätverk.

Ansökan
I många fall är de pågående nätverken fulla - och möjligheter till nya nätverk inom samma eller nya områden finns i början av varje år. Information om hur du kan påverka vilka nätverk som startas inom antingen nya eller befintliga områden/målgrupper samt hur du sedan ansöker till de nya nätverk som startas publiceras i form av en nyhet på webbplatsen och deltagande myndigheters intranät under Q1. Läs mer under "Att starta nya nätverk"

När nätverken är öppna för anmälan läggs en länk här

Kostnader
Att delta i nätverken är helt gratis. Du bidrar med dina erfarenheter och din tid.

 

Pågående nätverk

Att starta nya nätverk