Nätverk

Rörlighet i staten ger dig möjlighet att engagera dig i nätverk inom olika verksamhetsområden. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling.

Se vår film om nätverk och möt en deltagare: 


"Går du i tankarna om att delta i ett
 nätverk, så är mitt tips: Gör det!"

Upplägg & innehåll
Nätverksdeltagarna bidrar med sin tid och kompetens för att dela med sig av sina erfarenheter i nätverket. Målet är att ge mervärde till såväl medarbetarna som organisationerna och att bidra till ett ökat lärande och erfarenhetsutbyte över myndighetsgränserna.

Nätverken består av 6–19 personer och nätverksdeltagarna träffas 3–5 gånger under ett år, 2–3 timmar per tillfälle. Varje nätverk har en sammankallande som initierar och kallar till nätverkets första möte, där nätverksdeltagarna tillsammans fördelar ansvar för kommande möten.

Målgrupp
Målgruppen varierar beroende på nätverk, läs mer i beskrivningarna om varje nätverk.

Tidsperiod
Nya nätverk startas normalt upp i april månad varje år och pågår under ett år inom samarbetets regi. Nätverken får stöd i uppstart och planering och sedan är det upp till medlemmarna i varje nätverk att själva skapa förutsättningarna för erfarenhetsutbytet. Mot slutet av nätverkets år utvärderas nätverket genom den sammankallande från varje nätverk. Frågor som tas upp då är hur det har fungerat och hur nätverket vill arbeta vidare. Det är upp till nätverket själv att fortsätta, men då sker det utanför samarbetets regi. 

Ansök om att gå med i ett nätverk
Möjligheter till nya nätverk inom samma eller nya områden finns i början av varje år. Information om hur du kan påverka vilka nätverk som startas inom antingen nya eller befintliga områden/målgrupper samt hur du sedan ansöker till de nya nätverk som startas publiceras i form av en nyhet på webbplatsen och på LinkedIn under mars.

När tiden för förslag till årets nätverk gått ut görs ett urval av de idéer som kommit in. Därefter publiceras vilka nya nätverk som det går att ansöka till under våren.

Innan du skickar in din intresseanmälan att delta i ett nätverk ska du ha stämt av ditt deltagande med din närmsta chef.

Kostnader
Att delta i nätverken är helt gratis. Du bidrar med dina erfarenheter och din tid.

Kontakt
Om du har frågor kan du kontakta Pär Jenestam, fornamn.efternamn@energimyndigheten.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom samarbetet Rörlighet i staten som ansvarar för koordinering av nätverken.

  

Pågående nätverk

Deltagare berättar