Deltagare berättar

Här kan du läsa intervjuer med personer som har deltagit i programmet mentorskap för medarbetare

Intervju med Maria Stråhle, PTS (mentor) och Cathrine Beijer, Formas (adept)