Mentorskap för medarbetare

Syftet med ett mentorskapsprogram för medarbetare inom samarbetet Rörlighet i staten är att stärka yrkesrollen genom personlig och professionell utveckling inom våra verksamheter, skapa nätverk samt tillvarata och sprida erfarenheter som finns i våra olika myndigheter.

Programupplägg  Grunden i mentorskapsprogrammet är att mentor och adept under en tidsperiod på 10 månader regelbundet träffas för dialog och reflektion inom området medarbetarutveckling. Under perioden ges också tillfälle att träffas och reflektera tillsammans med andra mentorer och adepter i programmet, både vid uppstart och vid ett par gemensamma inspirationsföreläsningar under året. Adepterna driver programmet genom att se till att de individuella träffarna sker samt styr innehållet i samtalen. Mentorn stöder och följer, leder och råder.

Mål för deltagarna Personlig och professionell utveckling genom att utvecklas i yrkesrollen Tillvarata och sprida erfarenheter som finns i våra olika myndigheter Ökat självförtroende och initiativkraft hos adepterna Utveckla deltagarnas nätverk Ett ömsesidigt lärande utifrån delade tankar och erfarenheter

Tidsperiod Programmet pågår i cirka 10 månader, vanligtvis från september till juni. Såväl mentorer som adepter bör kunna avsätta cirka 40 timmar under perioden för programmet samt delta i de gemensamma träffarna. 

Målgrupper

Adepter: Mer seniora medarbetare med specialist-, generalist-, samordnings- eller projekt som har minst fem års erfarenhet av arbetslivet i ett kvalificerat sammanhang, varav minst två år i statsförvaltningen.

Länk till kravprofil för adepter

Mentorer: Minst 5 års erfarenhet som chef med personalansvar eller som ledare i annat sammanhang med stor erfarenhet av att coacha och utveckla medarbetare varav minst 2-5 års erfarenhet inom statsförvaltningen.

Länk till kravprofil för mentorer 

Kostnad Självkostnadspris, ca 5 000–8 000 kr per adept beroende på antal. Kostnadsfritt för mentorer. Var och en står för egna ev. resekostnader.

Ansökan och kontakt Respektive myndighet föreslår själv såväl mentorer som adepter till programmet. Är du intresserad av att delta som mentor eller adept så för du först en dialog med din chef. Kontakta sedan din myndighets kontaktperson för Rörlighet i Staten för närmare upplysningar om kommande programstarter. Du kan också mejla Elisabeth Cameron, elisabeth.cameron@formas.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom samarbetet som ansvarar för mentorskapsprogrammet. 

 

Deltagare berättar