Deltagare berättar

Här kan du läsa intervjuer med personer som har deltagit i Leda utan att vara chef

Intervju med Sara Almqvist, Naturvårdsverket

Intervju med Jonas Allerup, Naturvårdsverket

Intervju med Adam Hedbom, Elsäkerhetsverket

Intervju med Monica Aronsson, Formas