Leda utan att vara chef

Programmet vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men inte formellt har en chefsroll.

Programmet syftar dels till att stärka deltagarnas förmåga att möta situationer i vardagen kopplade till att leda utan att vara chef men också till att stärka självinsikten i rollen genom att arbeta med ett 360-verktyg. Deltagarna får med sig både teoretisk kunskap men också konkreta verktyg och insikter i ledarrollen generellt men också med en ökad förståelse för vad god förvaltningskultur innebär samt hur man som statstjänsteman kan stärka och utveckla sin etiska kompass när det uppstår dilemman av olika slag. Deltagarna bilder även i sig ett helt nytt nätverk med kollegor på andra myndigheter.

Programupplägg 
Programmet består av totalt 4,5 dagar under 2-3 månader. 

Programmet innehåller bl.a grupputveckling, förändringsledning, mötesledning, motivation, självkännedom, tydlighet i ledarrollen, kommunikation, feedback, konflikthantering, coachande förhållningssätt.

Mål för deltagarna
Stärka förmågan att möta situationer i rollen som ledare utan formellt personalansvar

Ta del av konkreta verktyg och insikter i ledarrollen för att kunna utöva ett tydligt och motiverande ledarskap

Ökad förståelse för vad det innebär att verka inom staten utifrån den statliga värdegrunden och etisk kompass


Ökat nätverk med kollegor på andra myndigheter

Tidsperiod
Programmet startar 1-2 gånger per år beroende av behov och efterfrågan. Som deltagare förväntas du delta på samtliga träffar samt att det förekommer enklare hemuppgifter mellan vissa moduler.

Målgrupp
Medarbetare som har någon form av ledarskap utan att vara formell chef och har behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

Kostnad
Självkostnadspris, ca 12.000 kr/deltagare, inkluderar 4,5 heldagar med 2 konsulter, samt lunch, fika och en 360-rapport inklusive återkoppling

Ansökan och kontakt
Respektive myndighet nominerar själv deltagare till programmet. Är du intresserad av att delta så för du först en dialog med din chef. Kontakta sedan din myndighets HR-funktion för närmare upplysning om kommande programstarter och anmälan. Du kan också mejla Lena Johansson, lena.johansson@naturvardsverket.se,  som är kontaktperson för den arbetsgrupp i samarbetet Rörlighet i staten som ansvarar för hanteringen av programmet.

Deltagare berättar