Ledarskapsprogram

Oavsett om du är chef eller ledare och oavsett om du är helt ny eller redan har erfarenhet behöver du ständigt jobba med att utveckla detta.

Av erfarenhet är det sällan teorierna som sådana som är den största behållningen av ett ledarprogram, det som brukar vara mer givande är att få praktiskt tillämpbara verktyg och att få dela erfarenheter med andra personer. Det som sedan skapar effekt är att sedan tillämpa dessa kunskaper och insikter i sin vardag.

Ledarskaps- och chefsutvecklingsprogrammen inom Rörlighet i staten är byggda för att vara konkreta och direkt tillämpbara för deltagarna samt att deltagarna bygger upp ett nätverk med andra chefer och ledare i andra myndigheter. I programmen lyfter vi även på olika sätt in det unika med att vara chef eller ledare just i staten.

 

 

Grundläggande chefsutbildning

Leda utan att vara chef