Om samarbetet

Vi har inte alltid möjlighet att erbjuda alla medarbetare en utveckling i den takt de efterfrågar. Vi är trots allt mindre organisationer där många med tiden ”slår i taket”.

Varför finns samarbetet?

Alla kan inte bli chefer! Vi vill därför systematiskt visa på utvecklingsvägar som vi gemensamt kan erbjuda utanför den egna myndigheten. Vi har inte alltid möjlighet att erbjuda alla medarbetare en utveckling i den takt de efterfrågar. Vi är trots allt mindre organisationer där många med tiden ”slår i taket”. Alla kan inte bli chefer! Vi vill därför systematiskt visa på utvecklingsvägar som vi gemensamt kan erbjuda utanför den egna myndigheten.

Vi är nu 14 myndigheter och Näringsdepartementet som alla erbjuder spännande och intressanta arbetsuppgifter, och lockar kvalificerade medarbetare. Men vi kan inte alltid erbjuda interna utvecklingsmöjligheter i den takt som många medarbetare efterfrågar och kräver.

En av våra slutsatser är att det är dags att omdefiniera begreppet ”interna” för att bredda vårt erbjudande. Genom att tydliggöra våra verksamheter och utvecklingsvägarna inom våra myndigheter och synliggöra detta för medarbetare vill vi skifta fokus och snarare tala om de enskilda myndigheter som delar i en statlig ”koncern”.

Därför startades detta samarbete upp 2013. Målsättningen är att genom samverkan öka rörligheten både gällande kompetens, aktiviteter och gemensamma utbildningar och satsningar samt utbyte av medarbetare mellan myndigheterna. Vinnare blir både medarbetarna som får fler utvecklingsmöjligheter och myndigheterna som stärker sina varumärken som arbetsgivare och säkerställer att vi långsiktigt har rätt kompetens.

Vad innebär det för mig som medarbetare?

På denna webbplats kommer vi att publicera gemensamma lediga jobb samt gemensamma aktiviteter och program.

Du kan också prata med din chef – i samband med ett utvecklingssamtal eller i något annat sammanhang – och berätta att du är intresserad av att pröva på att jobba hos någon av myndigheterna i gruppen eller anmäla intresse av att delta på någon av de gemensamma aktiviteterna eller programmen. Efter samtal med din chef så tar du kontakt med kontakpersonen på din myndighet.

Hur vet jag vilka kortare uppdrag som är aktuella hos andra myndigheter?

De uppdrag som avser kortare perioder, t ex som projektstöd i samband med implementering av nya rutiner, sakkunnig inom ett verksamhetsområde etc. kommer att annonseras på denna webbplats som ”projektinterna” intresseanmälningar.

In- och utlåning, vad innebär det för mig som medarbetare? 

Du får möjlighet att pröva på nya uppgifter i en ny miljö för kortare eller längre perioder. Prata med din chef om du är intresserad! Om du blir utlånad för en kortare period är huvudregeln att du har din anställning kvar i den utlånande myndigheten. Kostnaden faktureras den myndighet som tar emot dig.

In- och utlåning, vad innebär det för mig som chef? 

Du får möjlighet att förstärka ditt team med kompetens utifrån för kortare eller längre perioder. Prata med din HR-chef som kan förmedla din fråga till de andra myndigheterna som är intressanta för din del. En huvudregel är att anställningen är oförändrad i den myndighet som lånar ut en medarbetare, medan kostnaden faktureras den mottagande myndigheten. 

Om någon av dina medarbetare blir utlånad kommer du att ha möjlighet att hantera vakansen/omfördela arbetsuppgifterna i god tid, ca 2 månader innan din medarbetare lämnar.