Utlånad till annan myndighet

Rörlighet i staten ger dig möjlighet att prova på att arbeta på en annan myndighet under en begränsad period genom så kallat utlån. Ta chansen att prova på en annan arbetsplats, få nya erfarenheter och bredda din kompetens.

Ansökan

Innan du söker ett uppdrag stämmer du av med din chef om möjligheten att vara utlånad. Är ni överens skickar du in din ansökan med CV och personligt brev på samma sätt som när du söker ett jobb. Motivera varför du är intresserad och hur du kan bidra till verksamheten.

Via myndigheternas HR-funktioner upprättas en överenskommelse. Utlånet varar som längst sex månader. Om något skulle inträffa under utlåningen kan överenskommelsen brytas av båda parter med en uppsägningstid på en månad.

Anställningsform och lön när du är utlånad

Utlåningen påverkar inte din anställning eller lön. Du är fortsatt anställd hos din myndighet som betalar ut din lön som vanligt. Du registrerar din arbetstid i ordinarie rapporteringssystem. Myndigheten som du är utlånad till ansvarar för arbetsledning och din arbetsmiljö.

Mer information

Vill du veta mera om att vara utlån, kontakta HR-funktionen på din myndighet eller mejla Aslög Odmark, fornamn.efternamn@pts.se, programansvarig för Rörlighet i staten.

Aktuella uppdrag

Här listar vi aktuella förfrågningar från myndigheter som vill låna in en person för ett kortare uppdrag. Finns det ingen förfrågan eller ingen som passar dig, ta gärna ett eget initiativ.

Controller till Tillväxtverket (utlagt 2021-11-29)

Tillväxtverket söker en controller under perioden mars – december 2022. Tjänsten är placerad på Ekonomienheten, Staben som ansvarar för planering, uppföljning och redovisning av verksamhetens ekonomiska frågor. Kontaktperson enhetschef Carolina Sjöberg, carolina.sjoberg@tillvaxtverket.se.

Handläggare till Vinnova (utlagt 2021-11-26)

Vinnova söker en handläggare som vill vara med och arbeta för att stärka Sveriges förmåga till digital strukturomvandling och digitalisering som möjliggörare för grön omställning. I ditt uppdrag kommer du att bidra till arbetet med att koordinera kraftsamling för samhällets digitala strukturomvandling. Du samverkar tätt med andra myndigheter och aktörer från näringsliv, akademi och civilsamhälle för att skapa samling och förankring. Kontaktperson: enhetschef Andreas Aurelius, andreas.aurelius@vinnova.se 

Verksamhetsplanering och budgetunderlag Formas (utlagt 2021-09-09)

Formas söker en medarbetare som ska arbeta med Formas verksamhetsplanering och budgetunderlag och ge avdelningarna stöd i deras planerings- och riskarbete. Kontaktperson: Elisabeth Cameron

Webbredaktör till Tillväxtverket (utlagt 2021-06-11)

Tillväxtverket söker en webbkommunikatör för arbete med en nationell digital kunskapsbank till nytta för turism och besöksnäringens alla aktörer. Kontaktperson: Isabelle Lilja

Kvalificerade jurister till Tillväxtverket (utlagt 2021-05-20)

Tillväxtverket söker kvalificerade jurister med erfarenhet från statlig verksamhet för tidsbegränsad anställning/inlån för att bistå i hanteringen av myndighetens uppdrag inom korttidsstöd. Kontaktperson: tf rättschef Tove Kockum

Kommunikatör till Tillväxtverket (utlagt 2021-04-29)

Tillväxtverket behöver låna in en kommunikatör till Enterprise Europe Network (EEN) - ett europeiskt affärsnätverk för små och medelstora företag med internationella ambitioner. Inlånet är från nu och till årsskiftet. Kontaktperson: Linda Backman