Ny grafisk profil

Rörlighet i staten har nu en egen grafisk profil och logotyp. Lansering blir i mitten av juni i samband med att projektets webbplats presenteras.

Material från Rörlighet i staten (Powerpoint-presentationer, faktablad etc.) har tidigare gjorts i Post- och telestyrelsens (PTS) grafiska mallar. Det har varit naturligt eftersom det är PTS som samordnar projektet. Men när projektet växer både till antal deltagande myndigheter och i omfattning, så fanns det ett behov att hitta en egen grafisk form.

 

Symbol för växtkraft

Logotypen för Rörlighet i staten har formen av ett träd. Det är en lekfull logotyp där trädets blad/frukter ersatts med kugghjul. Trädet är en symbol för växtkraft och även en gammal symbol för vishet, styrka, kunskap och förnyelse. Kugghjulen är ett arv från en illustration som Rörlighet i staten tidigare har använt sig av och som har varit mycket uppskattad.