Nu kan du anmäla förslag till nya nätverk för 2018

Vill du nätverka med kollegor på andra myndigheter? Nu har du möjlighet att föreslå ett nätverk som du skulle vilja delta i.

Sedan hösten 2014 pågår flera professionella nätverk inom ramen för Rörlighet i staten. I dagsläget är 13 nätverk igång, alltifrån nätverk av controllers till omvärldsbevakare. Nu gör vi en omstart med samtliga nätverk för att nya medarbetare ska få chansen att delta och för att skapa fler samverkansytor. Syftet med nätverken att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, vilket kan bidra till ökad rörlighet, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling.

Har du en idé om ett nätverk kring något område eller för en yrkes-målgrupp där du skulle vilja se ett nätverk mellan de 15 myndigheterna inom Rörlighet i staten? Logga in på denna ”mycket korta” enkät och fyll i ditt önskemål om nätverk, syfte samt målgrupp: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=543715X117651522X79873

Svara senast 28 februari!

Läs mer om Rörlighet i staten och våra nätverk här: Nätverk inom Rörlighet i staten