Omvänt mentorskapsprogram: Vad kan olika generationer lära av varandra?

Traditionellt sett så har alltid seniora personer i en organisation delat med sig av sin kunskap när de lärt upp juniora medarbetare. Men vad händer om vi vänder på det hela?

Utvecklingen går idag mycket fortare inom många områden och yngre medarbetare kommer in i organisationen med andra verktyg och insikter som kanske inte alltid tas till vara på av de med mer erfarenhet. Nu ger vi både seniora och juniora medarbetare chansen att utbyta sina erfarenheter i ett mentorsskapsprogram där den yngre medarbetaren (mentor) delar med sig och guidar den äldre (adept) i ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Syftet med programmet är att ge både adepter och mentorer förståelse för hur de olika generationerna ser på sitt arbetsliv och vad som är viktiga värderingar i arbetslivet för dem. Som mentor kan du få en ökad förståelse för verksamheters komplexitet och som adept en ökad insikt om hur verksamheten bättre kan integrera yngre medarbetare. Det kan i sin tur bidra till förståelse för vad som attraherar rätt medarbetare och som ger myndigheten konkurrenskraft samt utveckling av den egna verksamheten.

I programmet bjuds både mentorer och adepter in till ett antal inspirationsföreläsningar där vi bland annat tar upp fördomar och myter om generationer, men även gör framtidsspaningar utöver generationsgränserna. I samband med varje träff så finns möjlighet för er att träffas i grupp eller enskilt.

Tänk på att ett mentorsskapsprogram blir vad ni gör det till, så kom ihåg att båda parters engagemang är viktigt.

Målgrupper/profil

Junior mentor

Som mentor får du en ökad förståelse för andra synsätt, för komplexiteten i en verksamhet samt ett breddat nätverk.

Senior adept

Samarbetet kan leda till att du tar med dig insikter som bidrar till en bättre förståelse i olika samarbeten. Det kan också leda till att myndigheten blir bättre på att integrera yngre generationer av medarbetare, vilket kan leda till att myndigheten blir mer effektiv i sitt arbete och mer attraktiv för medarbetare från olika generationer.

Upplägg av programmet

Du kommer att bjudas in till flertalet gemensamma inspirationsträffar med föreläsare under året. Under programmets gång förutsätts det att adepter och mentorer möts på egen hand utifrån deras agenda och önskemål. Vi skulle tro att din totala insats motsvarar omkring en veckas arbete.

Tidsperiod

Programmet startar i april 2022 och pågår fram till november.

Datum för de gemensamma träffarna:

Lägg gärna in datumen i din kalender redan nu.

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 5.000 kronor per person. Vi träffas digitalt och eventuellt fysiskt.  Eventuella resekostnader tillkommer utöver kurskostnad.

Välkommen med din ansökan

Om du är intresserad av programmet och är tillsvidareanställd samt passar in i någon av profilerna, stäm då först av med din chef. Ansök genom att fylla i det enkla formuläret och mejla det till din lokala HR-funktion senast 8 april som avgör hur många intresserade myndigheten har möjlighet att anmäla. 

Ansökningsformulär (.doc)

Senarelagt startdatum! Senaste datum för att ansöka är 2022-04-08

För mer information

Vid frågor, vänligen kontakta din lokala HR-funktion alternativt:

Martina von Bothmer, Energimarknadsinspektionen, martina.von.bothmer@ei.se

Lena Johansson, Naturvårdsverket, lena.johansson@naturvardsverket.se