Omvänt mentorskapsprogram: Ung medarbetare vägleder senior medarbetare

Under 2021 testar Rörlighet i staten en ny typ av mentorskapsprogram – där en yngre medarbetare vägleder en senior medarbetare. Det kan också ses som ett kunskapsutbyte mellan generationer.

Målgrupper

Adepter

Medarbetare som arbetar med frågor av stor strategisk vikt för en myndighet, eller medarbetare som arbetar som chef på en högre nivå, med vilja och förmåga att släppa in en junior medarbetare i sitt arbete.

Mentorer

Medarbetare som är 29 år eller yngre, med vilja och förmåga att ställa frågor och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Upplägg

Basen i programmet är möten på tu man hand mellan mentorer och adepter. I programmet ingår också fyra inspirationsträffar med föreläsningar som är gemensamma för alla medverkande. Mentorerna får även coachning i konsten att vara mentor från erfarna mentorer – i början och löpande under programmet utifrån behov.

Syfte

Utbytet syftar till att ge både adept och mentor förståelse för hur de olika generationerna ser på sitt arbetsliv och vad de värderar samt på användningen av dagens och morgondagens teknik för att bidra till verksamhetsutvecklingen. Förståelsen för hur myndighetens konkurrenskraft och möjlighet att attrahera rätt medarbetare förväntas öka genom samarbetet. Detta kan sedan appliceras i verksamheten.

Utbytet kan också ge de unga medarbetarna nya insikter, av värde för dem och för myndigheten. Det kan till exempel handla om ökad förståelse för komplexiteten i verksamhet.

Tidsperiod

Programmet drar igång i januari 2021 och pågår under hela 2021. Såväl mentorer som adepter bör kunna avsätta tid för programmet och även kunna delta i de fyra inspirationsträffar som arrangeras. En uppskattning är deltagarna investerar totalt cirka 40 timmar.

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 6 000 kronor per adept. Kostnadsfritt för mentorer. Vi erbjuder både digital och fysisk nrvaro där var och en står för egna eventuella reskostnader.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer, kontakta din myndighets kontaktperson för Rörlighet i Staten.

Du kan också mejla till Martina von Bothmer (martina.von.bothmer@ei.se). Martina ingår i den arbetsgrupp inom Rörlighet i staten som ansvarar för detta mentorsprogram.