Program för din utveckling

Det finns goda möjligheter att utvecklas in din yrkesroll genom Rörlighet i staten, både för dig som är chef och för dig som leder arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll. Några myndigheter inom samarbetet arrangerar också en gemensam introduktionsutbildning "Att arbeta som statligt anställd".

Utbudet av skräddarsydda program varierar över tid – utifrån behov och förutsättningar. Under 2022 satsar vi på följande program:

Leda utan att vara chef

Utbildning som vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll.
Läs mer om att leda utan att vara chef

Ledarskapsutveckling för chefer

Utbildning för dig som är chef och som vill utveckla och stärka ditt ledarskap.
Läs mer om ledarskapsutveckling för chefer

Mentorskapsprogram för chefer

Mentorskapsprogram som ger dig möjlighet att utvecklas och förbättras i din chefsroll genom dialog och erfarenhetsutbyte.
Läs mer om mentorskapsprogram för chefer

Omvänt mentorskapsprogram

Mentorskapsprogram där en yngre medarbetare vägleder en senior medarbetare. Ett kunskapsutbyte mellan generationer.
Läs mer om omvänt mentorskapsprogram

Introduktionsutbildning

Utbildningen går under rubriken "Att arbeta som statligt anställd" och är öppen för medarbetare på Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket, Rymdstyrelsen, Formas, Energimarknadsinspektionen samt Myndigheten för press, radio och tv.

Läs mer om introduktionsutbildningen