Anmälan öppen för Leda utan att vara chef!

Nu har inbjudan till utbildningen ”Leda utan att vara chef” skickats ut till samtliga deltagande myndigheter inom Rörlighet i staten. Det är fem digitala program som startar i oktober 2021 och pågår till februari 2022.

Leda utan att vara chef vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll. Nytt för i år är att Rörlighet i staten anlitar en ny utbildningsleverantör, Sandahl Partners. Vi är övertygade om att den nya leverantören kommer att göra en topputbildning för deltagarna. Ett nytt inslag är till exempel ett pass med skådespelare där deltagarna kommer att få träna på att hantera olika situationer. När vi återgår till fysiska kurser, så har Sandahl Partners ett upplägg för att ha hybridutbildningar, vilket är positivt för deltagare som inte vill/kan resa till Stockholm för fysiska möten.

Om du är intresserad av att delta, prata med din närmaste chef alternativt HR-funktion på din myndighet.

 

Läs mer om utbildningen här!