Kontaktuppgifter till programmet

Har du frågor om samarbetet kontaktar du den person på din HR/personalfunktion som på del av sin tid arbetar med Rörlighet i staten, se listan nedan.  Du kan också höra av dig till Aslög Odmark som är samordnare för programmet via aslog.odmark@pts.se eller tel. 08-678 55 12. En annan möjlighet är att skicka ett mejl till info@rorlighetistaten.se

Kontaktpersoner på myndigheterna i samarbetet

Elsäkerhetsverket Charlotte Mogren charlotte.mogren@elsakerhetsverket.se
Energimarknadsinspektionen Martina von Bothmer martina.von.bothmer@ei.se
Energimyndigheten Eija Österberg eija.osterberg@energimyndigheten.se
Formas Elisabeth Cameron elisabeth.cameron@formas.se
Forte Nina Hird nina.hird@forte.se
Karolinska institutet Hillevi Nordqvist hillevi.nordqvist@ki.se
KKV Martina Lystedt martina.lystedt@kkv.se
MPRT Anneli Thunholm anneli.thunholm@mprt.se
Naturvårdsverket Lena Johansson lena.johansson@naturvardsverket.se
PRV Petter Svensson petter.svensson@prv.se
PTS Åsa Stål asa.stal@pts.se
Rymdstyrelsen Anna Maria Johansson annamaria.johansson@snsa.se
SSC  Lars Larsson lars.larsson@statenssc.se
Strålsäkerhetsmyndigheten Martin Bengtsson Martin.Bengtsson@ssm.se
Tillväxtverket Eva Wiberg eva.wiberg@tillvaxtverket.se
VINNOVA Emmelie Ericson Dittlau emmelie.ericsondittlau@vinnova.se