Naturvårdsverket söker handläggare för arbete med EUs industriutsläppsdirektiv

Myndighet: Naturvårdsverket

Vi söker en samordnare som tillsammans med övriga medarbetare vill driva och utveckla arbetet med EU’s industriutsläppsdirektiv, IED, och de branschspecifika referensdokument, BREF, för bästa tillgängliga miljöteknik.

Naturvårdsverket samordnar för Sveriges räkning arbetet under IED, vilket främst handlar om att revidera referensdokument för bästa tillgängliga teknik, BAT. Direktivet syftar till att öka lagstiftningens genomslagskraft för att minska miljöpåverkan från industrin och även öka förutsättningar för konkurrensneutralitet inom EU. En utvärdering av direktivet startade 2018 och Kommissionen har aviserat en revidering av direktivet under kommande år. Naturvårdsverket deltar aktivt i processerna på EU-nivå, både i tekniska arbetsgrupper och de kommittéer, enligt artikel 13 och artikel 75, som verkar för att utforma och besluta om BREF, men också i revideringen av direktivet för att bidra till önskvärda anpassningar med hänsyn till aktuella frågor såsom cirkulär ekonomi och klimat.  

Du kommer att placeras på Uppdragsavdelningen och EU-enheten som ansvarar för att Naturvårdsverkets deltagande i EU-arbetet och konventionsarbetet sker professionellt och med rätt fokus så att svenska ståndpunkter får genomslag i EU och internationellt arbete. Arbetsuppgifterna på enheten omfattar bland annat att förankra, förbereda svenska ståndpunkter och företräda Sverige i arbetsgrupper och möten inom EU och internationella förhandlingar. På enheten arbetar för närvarande 18 personer.

Dina arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att samordna det svenska arbetet under IED som handlar om revidering av BREF:ar för olika industrisektorer. Du kommer att representera Sverige på EU-nivå på kommittémöten, och i de tekniska arbetsgrupper som reviderar BREF. Arbetet innebär att driva, utveckla och genomföra aktiviteter så att EU-lagstiftningen blir så effektiv som möjligt inom givna ramar, men också att bidra till att föreslå hur den kan bli ännu effektivare i den kommande revideringen. Arbetet genomförs i nära samverkan med miljödepartementet och med berörda enheter på Naturvårdsverkets övriga sakavdelningar. Samverkan sker också med näringslivet, berörda företag, andra svenska intressenter samt andra medlemsstater.

Du kommer att ingå i en grupp på EU-enheten som arbetar med avfall/kemikalier och avfallsrelaterade frågor och ha mycket samarbete med personer på övriga enheter som jobbar med BREF:ar och andra industrifrågor.

Din kompetens

Vi söker dig som har relevant universitets/högskoleutbildning och minst 3-års erfarenhet av arbete med industrins miljöpåverkan. Du ska också ha relevant erfarenhet av miljöpolicyarbete eller förhandlingsarbete i EU eller internationella sammanhang. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande om du har arbetat på Regeringskansliet eller i annan myndighet tidigare.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där det är väsentligt att du har god samarbetsförmåga och kan skapa samt upprätthålla goda relationer med både interna och externa aktörer. För att passa i rollen ser vi även att du har en strategisk förmåga med möjlighet att se helheten, samt att du kan ta egna initiativ och självständigt tar ansvar för och driver dina processer. Då arbetet är varierat ställs även krav på att du är flexibel, samtidigt som du kan agera lugnt och stabilt i stressade situationer.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Arbetet innebär resor.

Vi tillämpar sex månaders provanställning. Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, professionell och offensiv.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2020.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedan personer via växeln, tfn 010-698 10 00.

Marianne Tegman, enhetschef, EU-enheten

Staffan Asplind/Annika Månsson, handläggare EU-enheten

Ficre Zehaie, facklig representant, ST

Petter Mahrs, facklig representant, Saco

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Länk till extern webbsida