Kvalificerad uppföljningsexpert och projektledare

Myndighet: Tillväxtverket

Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Enheten Uppföljning och utvärdering består av 11 medarbetare och ansvarar för att tillhandahålla en struktur och ett systematiskt arbetssätt för hur myndigheten på olika nivåer följer upp och utvärderar sin operativa verksamhet med fokus på resultat. Enheten ansvarar för tillgång till data av god kvalitet, för uppföljning och genomför återrapporteringar till regeringen inom området Regional tillväxtpolitik, Landsbygdspolitik och Näringspolitik. Enheten erbjuder processledning för utveckling och implementering av myndighetens operativa insatser samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av Regionalfonden.   

Om tjänsten

I rollen ingår att arbeta med uppföljning av myndighetens olika insatser, framför allt insatsen för korttidsarbete. Korttidsarbete innebär kortfattat att en arbetsgivare tillfälligt kan låta anställda gå ner i arbetstid samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

I arbetsuppgifterna ingår att utforma system och rutiner för uppföljning och effektiva rapporteringsprocesser och att verka för att insatser är uppföljnings- och utvärderingsbara. Vidare kommer du att bidra till att generera att kunskap tillgängliggörs i underlag för politiskt beslut. Du kommer att ges stor individuellt ansvar och förväntas ta egna initiativ inom givna ramar. I arbetet ingår att föra arbetsområden från idéstadie till konkret genomförande, i samarbete med kollegor och personer utanför enheten och myndigheten. Du ska även kunna stödja organisationens olika funktioner i att omvandla resultat och slutsatser till rekommendationer och policyutveckling. Som medarbetare på enheten Uppföljning och utvärdering kommer du att delta i arbetet med att vidareutveckla enhetens roll och uppdrag som en del av avdelningen Kunskapsutveckling.  

Ditt tjänstgöringsställe är Stockholm eller Östersund.

Vi söker dig som har:

Följande är meriterande:

Som person söker vi dig som är analytisk, handlingskraftig och drivande. Du är engagerad, flexibel och har god samarbetsförmåga    

Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Anställningsform och sista ansökningsdag

Anställningen är en visstidsanställning under perioden 2020-08-17--2021-06-30. Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Mer information och kontakt

För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta Enhetschef Anna Ryttberg, 08-681 92 74. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-strateg Carola Olofsson, 08-681 91 07. Fackliga företrädare är Imber Råbock, Saco, 08-681 91 73 och Johan Thorell, ST, 08-681 66 01. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, tester, intervjuer samt referenstagning.

Vi sitter centralt i Stockholm och Östersund i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa mer om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.  Vi har även ett publikt intranät. Välkommen att läsa mer på våra medarbetarsidor. 

Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!

I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Länk till extern webbsida