Kommunikatör (2)

Myndighet: Tillväxtverket

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program, med Tillväxtverket som förvaltande myndighet, som syftar till att främja tillväxt och sysselsättning i 11 regioner i Danmark, Norge och Sverige. Det gemensamma sekretariatet har 16 anställda, med kontor i Göteborg, Köpenhamn och Malmö. Förvaltande myndighet har fem anställda, med kontor i Malmö. Programgeografin sträcker sig från Kristiansand i sydvästra Norge till södra Jylland, Vänerns sydkust och Bornholm. I området bor ca 9 miljoner människor, i ca 280 kommuner. En tjänst hos oss innefattar relativt mycket resande runt om i programområdet.
 
Om tjänsten
Som kommunikatör ansvarar du för mycket av det operativa kommunikationsarbetet externt och internt. Du producerar innehåll i text, bild, grafik och rörlig bild och marknadsför Interreg-programmet i digitala kanaler, inte minst via vår resultatplattform overgransen.eu. Du deltar i och ansvarar för seminarier och webinarier.
Internt arbetar du främst tillsammans med kommunikationsansvarig handläggare och programchef för att driva kommunikationsarbetet framåt. Du samarbetar också med övrig personal på enheten, till exempel vid planering och genomförande av konferenser. Externt samverkar du med projektens och regionernas kommunikatörer och sköter kontakten med media och de externa konsulter som bistår i vårt kommunikations- och resultatarbete.
 
Som kommunikatör kommer du att:
Vi söker dig som har:

Det är meriterande om du har:

 
Personliga egenskaper
Vi söker en lösningsorienterad lagspelare med erfarenhet av att initiera och slutföra kommunikationssatsningar. Som person är du flexibel, systematisk och kvalitetsmedveten.
 
Annan viktig info
Till din ansökan vill vi att du bifogar max 3 arbetsprover som exemplifierar din förmåga att skriva journalistiska texter eller att skapa annan typ av journalistiskt innehåll. Det kan till exempel vara en artikel eller en film. Bifoga länk till eventuella filmfiler.
 
Tjänsten är ett vikariat med planerad start 2 november 2020 till och med 31 augusti 2021. Sista ansökningsdag är 26 juni och intervjuer kommer att hållas under andra hälften av augusti.

Placeringsort är Malmö.
Resor inom i första hand programområdet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, men även till övriga EU, såsom Stockholm, Bryssel etc kan vara aktuellt.
 
Om Tillväxtverket
Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.
 

Länk till extern webbsida