Aktuella jobb

Elsäkerhetsverket

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte

Karolinska institutet

Konkurrensverket

Myndigheten för press, radio och TV

PRV

Rymdstyrelsen

Statens servicecenter

Strålsäkerhetsmyndigheten

Energimarknadsinspektionen