Mentorskap för ledare

I dialogen med sin adept får mentorn förmånen att ifrågasätta sitt eget ledarskap och gamla sanningar och får influenser av nästa generations ledare, medan adepten får vägledning och stöd av en erfaren person med ett genuint intresse och engagemang för människors utveckling och ledarskapsfrågor samt med förmågan att diskutera ledarskapets utmaningar.

Programupplägg 
Mentorskapsprogrammet pågår under 12 månader. Under perioden ges också tillfälle att träffa och reflektera tillsammans med andra mentorer och adepter i programmet, vid uppstart och vid ett par gemensamma inspirationsföreläsningar med ledarskapstema under året.

Mål för deltagarna

 

Tidsperiod
Programmet startar upp under våren och pågår ca 12 månader. Såväl mentorer som adepter bör kunna avsätta ca 40 timmar under perioden för programmet samt delta i de 4 gemensamma träffarna. Adepterna driver programmet genom att se till att träffarna sker samt styr innehållet för samtalen.

Målgrupper

Adepter:
Nya chefer (upp till 2 års erfarenhet) eller chefer med ett uttalat behov att utveckla sitt ledarskap. Medarbetare som har en ledarroll utan att ha ett personalansvar

Mentorer:
Erfarna chefer eller medarbetare med ledarroll utan personalansvar, med en vilja och förmåga att dela med sig av sin kompetens

Kostnad
Självkostnadspris, ca 5 000 kr per adept. Kostnadsfritt för mentorer. Var och en står för egna ev. resekostnader.

Ansökan och kontakt 
Respektive myndighet föreslår själv mentorer och adepter till programmet. Är du intresserad av att delta som mentor eller adept så för du först en dialog med din chef. Kontakta sedan din myndighets kontaktperson för Rörlighet i Staten för närmare upplysning om kommande programstarter och anmälan. Du kan också mejla Martin Bengtsson, martin.bengtsson@ssm.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom samarbetet som ansvarar för mentorskap för ledare.

Deltagare berättar